Berend Brouwer

Berend Brouwer is leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport bij SLO. Hij is klankbordgroep lid betrokken Smart Moves!. Berend is momenteel bezig met het ontwikkelen van een leerplankader sport, bewegen en een gezonde leefstijl, in opdracht van de gezamenlijke ministeries van OCW en VWS, en is kritisch volger van Smart Moves!, vanuit de toekomstvisie Human Movement and Sports in 2028.


SMART MOVES!Berend Brouwer