Dorine Collard

Dr. Dorine Collard is als gepromoveerd Bewegingswetenschapper werkzaam bij het Mulier Instituut als onderzoeker op het terrein sport, bewegen en gezondheid. Tijdens haar promotie traject heeft zij een interventie op de basisschool (ter preventie van sportblessures) geƫvalueerd op effectiviteit. Bij het Mulier Instituut heeft zij recent een literatuurstudie uitgevoerd naar de relatie sport en bewegen op school en schoolprestaties. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan het tot stand komen van onder andere het pamflet Bewegen=Beter Leren!. Tevens is zij projectleider geweest van het deelproject Effectiviteit Interventies van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs en daarna (als projectleider) betrokken bij het traject Effectief Actief. Binnen SMART MOVES! is Dorine medeaanvrager en verantwoordelijk voor werkpakket 5 over de betekenis van de resultaten voor de (onderwijs)praktijk.


SMART MOVES!Dorine Collard