onderzoekers

Het onderzoeksproject SMART MOVES! heeft een looptijd van januari 2014 t/m december 2017. Door literatuurstudie, experimenteel en kwalitatief onderzoek worden ingrediënten verzameld voor de ontwikkeling van een bewegingsinterventie ter stimulatie van cognitieve prestaties en schoolprestaties van jonge adolescenten (10-14 jaar). De volgende onderzoeksvragen staan centraal in SMART MOVES!:

  • Bestaan er effectieve en haalbare beweeginterventies gericht op het verbeteren
van cognitieve functies gerelateerd aan leerprestaties bij adolescenten?
  • Wat zijn de acute effecten van verschillende beweegvormen op cognitieve functies?
  • Hoe ziet een effectief en haalbaar beweegprogramma gericht op cognitieve functies eruit?
  • Welke subgroepen hebben vooral baat bij dergelijke beweegprogramma’s: jongens of meisjes,
adolescenten met aandachts- en concentratiestoornissen, sociaaleconomisch achtergestelde groepen
  • Hoe kunnen de onderzoeksgegevens vertaald worden naar duurzaam lokaal en landelijk beleid?

Workpackages


Professionals die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project kunnen contact opnemen met de projectleider Amika Singh, telefoon: 020-4448382


SMART MOVES!onderzoekers