beleidsmakers

Wat is SMART MOVES!?

SMART MOVES! is een wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de relatie tussen bewegen, cognitie en schoolprestaties. Om meer inzicht te krijgen in deze relatie worden er verschillende experimenten uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten proberen we een haalbare bewegingsinterventie te ontwikkelen die toegepast kan worden in het Nederlandse schoolsysteem

Effecten van bewegen

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen. Lichaamsbeweging heeft ook een positieve invloed op de mentale gezondheid en de mate van onafhankelijkheid in latere leeftijd. Het kan ook een rol spelen bij het verkleinen van gezondheidsverschillen en sociale positieĀ (NISB). Wilt u investeren in gezondheid en preventie? Draag dan bij aan SMART MOVES!


SMART MOVES!beleidsmakers