scholen & leerkrachten

Wat is SMART MOVES!?

SMART MOVES! is een wetenschappelijk project dat zich richt op de relatie tussen bewegen, cognitie en schoolprestaties. Om meer inzicht te krijgen in deze relatie worden er verschillende experimenten uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten proberen we een haalbare bewegingsinterventie te ontwikkelen die toegepast kan worden in het Nederlandse schoolsysteem.

Aansluiting onderzoek – praktijk

Om  SMART MOVES!  zo goed mogelijk bij de praktijk te laten aansluiten is uw kennis en ervaring als onderwijsprofessional erg belangrijk. Daarom betrekken wij scholen en leerkrachten nauw bij zoveel mogelijk fasen van het onderzoek. Naast de experimenten die we uitvoeren willen we door interviews met leerlingen, leerkrachten en schooldirecties ook inzicht krijgen in de haalbaarheid van bewegen in de schoolsetting. vanuit uw school kunt u dus een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uiteindelijke bewegingsinterventie.

 Meedoen met de school of klas?


In het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 zullen we verschillende experimenten uitvoeren naar de relatie tussen beweging en cognitieve functies. Het onderzoek richt zich momenteel op groep 7 & 8 van het basisonderwijs. Scholen en leerkrachten die interesse hebben om met hun school of klas deel te nemen aan SMART MOVES! kunnen een email sturen naar Vera van den Berg of bellen naar: 020-4445694. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop u aan kunt haken bij het onderzoek.

SMART MOVES!scholen & leerkrachten