Nieuwe publicatie

SMART MOVES! Geen categorie

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een grootschalig SMART MOVES! onderzoek naar de effecten van een dagelijkse 10-minuten beweegbreak op cognitieve prestaties van leerlingen in groep 7 en 8. Er deden 515 leerlingen mee van 8 basisscholen uit Nederland (21 klassen). De helft van de klassen volgde gedurende 9 weken een ‘beweegbreaks’ programma, waarbij ze elke dag 1 matig-tot-zwaar intensieve beweegbreak uitvoerden in de klas (bestaande uit 3 Just Dance videos). De andere helft volgde een controleprogramma zonder beweegbreaks. Voor en na de 9 weken voerden kinderen verschillende cognitieve taken uit, de Shuttle Run test (fitheid) en droegen 330 kinderen tijdens het onderzoek een week lang een beweegmeter.

Na 9 weken vonden we geen effecten op cognitieve prestaties zoals selectieve aandacht, inhibitie en geheugen van de leerlingen. Ook waren er geen effecten van het programma op de fitheid van de leerlingen. Wel werd duidelijk dat de kinderen die meededen aan het beweegprogramma ongeveer 3 minuten meer matig tot zwaar intensief bewogen per schooldag. We kunnen concluderen dat, alhoewel een dagelijkse 10-minuten beweegbreak in de klas niet voor verbetering zorgde op de gemeten uitkomsten, het inzetten van bewegen in de klas ipv die tijd besteden aan schoolvakken na 9 weken niet ten koste gaat van de cognitieve prestaties van de leerlingen. In andere woorden, leerkrachten kunnen dus gerust beweegbreaks inzetten in hun klas en daarmee bijdragen aan meer bewegen op school.

Lees de wetenschappelijke publicatie hier.

 

SMART MOVES!Nieuwe publicatie