Resultaten SMART MOVES!

SMART MOVES! Geen categorie

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een literatuuronderzoek werd geconcludeerd dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is. Wel zagen de onderzoekers op basis van literatuur bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s aanboden. Vervangen van reguliere lestijd door bewegen zowel op de korte- als langere termijn heeft geen nadelige effecten op cognitieve- en schoolprestaties.

Bij het stimuleren van meer bewegen op school moet rekening worden gehouden met de wensen, behoefte en belemmeringen die door schoolleiders, leerkrachten en leerlingen worden ervaren, zo blijkt uit interviews met deze betrokken. Een aanbeveling van de onderzoekers is om op school een beweegcommissie in te stellen die gezamenlijk zorgt voor prioriteit voor meer bewegen op school en vorm geeft aan de manier waarop.

Klik hier voor het factsheet ‘Meer bewegen op school: waarom en hoe?’

Zie ook de website van het Mulier Instituut.

 

 

SMART MOVES!Resultaten SMART MOVES!