Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek

SMART MOVES! Geen categorie

Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek
Naar aanleiding van het persbericht ‘Kinderen gaan beter rekenen door beweegprogramma’s op school’, is op twitter een discussie ontstaan. We merken dat in deze discussie de resultaten van verschillende onderzoeken en onderzoeksgroepen door elkaar heen lopen.
Graag lichten we daarom de resultaten van het door ons recent gepubliceerde literatuuronderzoek toe.
Vanuit Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben we in samenwerking met 12 internationale experts een literatuuronderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek hebben we een samenvattend overzicht gemaakt van alle afzonderlijke studies waarin de effecten van beweegprogramma’s op leerprestaties van kinderen zijn onderzocht.
We vonden 58 verschillende studies, waarvan 11 van een hoge methodologische kwaliteit. Onze conclusies zijn enkel gebaseerd op de uitkomsten van de hoge kwaliteit studies, dat wil zeggen met gebruik van een controlegroep en valide en betrouwbare meetinstrumenten. Wiskunde/rekenen is in deze onderzoeken gemeten met behulp van gestandaardiseerde rekentoetsen (voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar tabel 1 van ons artikel).
We vonden dat in 4 van de 5 onderzoeken die rekenprestaties hebben gemeten, het beweegprogramma resulteerde in een positief effect. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op gemiddelde prestaties van groepen kinderen. Het is voor ons daarom niet mogelijk om in te gaan op de vraag waarom een individu dat veel aan sport doet misschien niet goed presteert in rekenen.
We merken ook dat in de discussies soms de resultaten van dit literatuuronderzoek verward worden met de uitkomsten van het onderzoek ‘Fit & Vaardig’ en de uitspraken hierover in het artikel op de website leraar24.nl.
‘Fit & Vaardig’ is een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor details over de uitkomsten van dit onderzoek verwijzen wij daarom graag naar de betreffende onderzoekers.
Mocht u meer willen weten over het tot stand komen van de uitkomsten van ons literatuuronderzoek, dan verwijzen we graag naar ons volledige artikel (klik hier).
Met vriendelijke groeten,
Onderzoeksteam SMART MOVES!
SMART MOVES!Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek