Share to Move!

SMART MOVES! Geen categorie

Share to Move! Op 13 februari j.l. kwam op de Calo (Hogeschool Windesheim) een groep van 30 enthousiaste mensen uit onderzoek, beleid en schoolpraktijk samen om ervaringen en kennis te delen over meer en beter bewegen op school. De bijeenkomst werd geleid door Jeroen Steeman, opleider aan de Calo. Na een aftrap door projectleider Amika Singh (SMART MOVES!), vertelden onderzoeker Vera van den Berg en vakleerkracht/opleider Aukje de Groot over het project ‘Bewegen op school: implementatie op maat’. Op basis van onderzoek blijkt het succesvol implementeren van meer bewegen op de basisschool erg lastig. Het lijkt dan ook belangrijk om beter aan te sluiten bij de behoeften, voorkeuren en vaardigheden van groepsleerkrachten. Aukje en Jeroen zijn aan de slag gegaan met een aantal groepsleerkrachten. Aansluitend bij hun behoeften, voorkeuren en vaardigheden hebben ze verschillende beweegactiviteiten ontwikkeld waarin bewegen gekoppeld werd aan de lesstof (rekenen, taal). Er werden inspirerende videobeelden getoond van leerlingen die met veel enthousiasme aan het bewegend leren deelnamen! Dat het thema ‘bewegend leren’ leeft is duidelijk. Op meerdere plekken in het land zijn pioniers gestart met initiatieven op dit gebied. Een goede ontwikkeling! Maar toch blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn. Corine Visser (opleider Calo) plaatste …

SMART MOVES!Share to Move!

Nieuwe publicatie

SMART MOVES! Geen categorie

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een grootschalig SMART MOVES! onderzoek naar de effecten van een dagelijkse 10-minuten beweegbreak op cognitieve prestaties van leerlingen in groep 7 en 8. Er deden 515 leerlingen mee van 8 basisscholen uit Nederland (21 klassen). De helft van de klassen volgde gedurende 9 weken een ‘beweegbreaks’ programma, waarbij ze elke dag 1 matig-tot-zwaar intensieve beweegbreak uitvoerden in de klas (bestaande uit 3 Just Dance videos). De andere helft volgde een controleprogramma zonder beweegbreaks. Voor en na de 9 weken voerden kinderen verschillende cognitieve taken uit, de Shuttle Run test (fitheid) en droegen 330 kinderen tijdens het onderzoek een week lang een beweegmeter. Na 9 weken vonden we geen effecten op cognitieve prestaties zoals selectieve aandacht, inhibitie en geheugen van de leerlingen. Ook waren er geen effecten van het programma op de fitheid van de leerlingen. Wel werd duidelijk dat de kinderen die meededen aan het beweegprogramma ongeveer 3 minuten meer matig tot zwaar intensief bewogen per schooldag. We kunnen concluderen dat, alhoewel een dagelijkse 10-minuten beweegbreak in de klas niet voor verbetering zorgde op de gemeten uitkomsten, het inzetten van bewegen in de klas ipv die tijd besteden aan schoolvakken na 9 weken niet …

SMART MOVES!Nieuwe publicatie

Meer bewegen op school: Leerlingen aan het woord!

SMART MOVES! Geen categorie

Meer bewegen op school? Leerlingen aan het woord! ‘Bewegen op school zou vanzelfsprekend moeten zijn’ – aldus de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De raden roepen scholen op om leerlingen dagelijks twee keer een half uur te laten sporten en bewegen in het onderwijs. Wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt immers dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd. Hiervoor adviseren ze scholen te werken met zogenaamde ‘beweegteams’, bestaande uit onder andere vakleerkrachten, buurtsportcoaches en trainers1. Maar wat vinden leerlingen in het basisonderwijs eigenlijk van (meer) bewegen op school? Binnen het onderzoeksproject SMART MOVES! hebben wij kinderen uit groep 7 en 8 gevraagd naar hun voorkeuren en behoeften als het gaat om meer bewegen op school. Kinderen zijn enthousiast, hebben veel ideeën en noemen een aantal belangrijke voorwaarden waar leerkrachten en scholen volgens hen rekening mee dienen te houden. Bovenal geven ze aan dat ze het belangrijk vinden om zelf ook actief betrokken te worden, geef ze bijvoorbeeld een plekje in het ‘beweegteam’. Benieuwd naar de ideeën van kinderen? Bekijk dan onderstaand filmpje en/of lees de samenvatting of het onderzoeksartikel!     Referentie 1 Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor …

SMART MOVES!Meer bewegen op school: Leerlingen aan het woord!

Resultaten SMART MOVES!

SMART MOVES! Geen categorie

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een literatuuronderzoek werd geconcludeerd dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is. Wel zagen de onderzoekers op basis van literatuur bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s aanboden. Vervangen van reguliere lestijd door bewegen zowel op de korte- als langere termijn heeft geen nadelige effecten op cognitieve- en schoolprestaties. Bij het stimuleren van meer bewegen op school moet rekening worden gehouden met de wensen, behoefte en belemmeringen die door schoolleiders, leerkrachten en leerlingen worden ervaren, zo blijkt uit interviews met deze betrokken. Een aanbeveling van de onderzoekers is om op school een beweegcommissie in te stellen die gezamenlijk zorgt voor prioriteit voor meer bewegen op school en vorm geeft aan de manier waarop. Klik hier voor het factsheet ‘Meer bewegen op school: waarom en hoe?’ Zie ook de website van het Mulier …

SMART MOVES!Resultaten SMART MOVES!

Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek

SMART MOVES! Geen categorie

Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek Naar aanleiding van het persbericht ‘Kinderen gaan beter rekenen door beweegprogramma’s op school’, is op twitter een discussie ontstaan. We merken dat in deze discussie de resultaten van verschillende onderzoeken en onderzoeksgroepen door elkaar heen lopen. Graag lichten we daarom de resultaten van het door ons recent gepubliceerde literatuuronderzoek toe. Vanuit Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben we in samenwerking met 12 internationale experts een literatuuronderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek hebben we een samenvattend overzicht gemaakt van alle afzonderlijke studies waarin de effecten van beweegprogramma’s op leerprestaties van kinderen zijn onderzocht. We vonden 58 verschillende studies, waarvan 11 van een hoge methodologische kwaliteit. Onze conclusies zijn enkel gebaseerd op de uitkomsten van de hoge kwaliteit studies, dat wil zeggen met gebruik van een controlegroep en valide en betrouwbare meetinstrumenten. Wiskunde/rekenen is in deze onderzoeken gemeten met behulp van gestandaardiseerde rekentoetsen (voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar tabel 1 van ons artikel). We vonden dat in 4 van de 5 onderzoeken die rekenprestaties hebben gemeten, het beweegprogramma resulteerde in een positief effect. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op gemiddelde prestaties van groepen kinderen. Het is voor ons daarom niet mogelijk om in te gaan op de vraag waarom een individu dat veel aan sport doet misschien niet goed presteert in rekenen. We merken ook dat in de discussies soms de resultaten van dit literatuuronderzoek verward worden met de uitkomsten van het onderzoek ‘Fit & Vaardig’ en de uitspraken hierover in het …

SMART MOVES!Nadere uitleg/toelichting literatuuronderzoek

Kinderen gaan beter rekenen door beweegprogramma’s op school

SMART MOVES! Geen categorie

Kinderen gaan beter rekenen door beweegprogramma’s op school   Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma’s volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc samen met 12 internationale experts. Onderzoeker Amika Singh: ”Programma’s blijken pas effectief als ze over een langere periode en op intensieve wijze worden aangeboden. Daarom pleiten wij voor meer investeringen van de overheid om dit ook mogelijk te maken.” Singh en haar collega’s publiceren vandaag in het toonaangevende vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.   Om te onderzoeken of beweegprogramma’s op school leiden tot betere schoolprestaties van Singh en haar collega’s de resultaten van 58 studies naar de effecten van beweegprogramma’s op cognitieve prestaties (zoals aandacht en werkgeheugen) en schoolprestaties (zoals cijfers en citoscores). Een eerste conclusie die kan worden getrokken is dat slechts 11 van de 58 studies voldeden aan de kwaliteitseisen voor het predicaat ‘van hoge kwaliteit’.   Positief effect op rekenprestaties De onderzoekers zagen geen overtuigend bewijs voor een positief effect van beweegprogramma’s op cognitieve prestaties en algemene schoolprestaties. Wel zagen zij bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde …

SMART MOVES!Kinderen gaan beter rekenen door beweegprogramma’s op school

Interview over Jong*Leren

SMART MOVES! Geen categorie

De afgelopen maanden is Annet Komen (Bewegingswetenschapper, VU Amsterdam) druk bezig geweest met haar afstudeeronderzoek bij SMART MOVES!. In samenwerking met de CALO Windesheim voerde zij een onderzoek uit naar de rekenmethode Jong*Leren, waarmee leerlingen in groep 7 rekentafels oefenden in combinatie met leren jongleren. We willen alle scholen die mee hebben gedaan heel erg bedanken voor hun inzet: De Toermalijn (Purmerend), PCBS de Vlindertuin (Heerhugowaard), de Burcht (Veenendaal), dr. De Visserschool (Breda), O.B.S. De Boomhut (Arnhem), de Ark, IKC Het Festival, C.B.S. De Morgenster en I.K.C. De Werkschuit (allen uit Zwolle). We vroegen Annet hoe haar onderzoek er uit zag en wat de belangrijkste bevindingen waren. Wat heb je precies gedaan tijdens het onderzoek? We hebben onderzocht of de combinatie van leren jongleren (vandaar de naam van het project) in combinatie met het automatiseren van rekentafels beter werkt dan alleen rekenen. We hebben daarvoor groep 7-leerlingen op 9 scholen in twee groepen ingedeeld: de ene helft ging tafels oefenen met de jongleer-fimpjes die we hebben gemaakt  en de andere helft heeft dezelfde tafelsommen gemaakt maar dan zonder jongleerfilmpjes. Wat waren de belangrijkste bevindingen op het gebied van rekenen? Oefenen helpt. Alle kinderen scoorden hoger op de rekentest aan het …

SMART MOVES!Interview over Jong*Leren

Geslaagd kenniscafé in Zwolle

SMART MOVES! Geen categorie

Op woensdag 7 februari vond in Zwolle de 3e editie van het Kenniscafé Bewegen & Leren plaats. Het was een zeer geslaagde middag/avond waarin mensen uit onderzoek, beleid en wetenschap samen hun fantasieën hebben gedeeld over extra bewegen in het onderwijs. Hier kunt u een verslag en video-compilatie van het kenniscafé vinden.  

SMART MOVES!Geslaagd kenniscafé in Zwolle

Kenniscafé Bewegen & Leren in Zwolle

SMART MOVES! Geen categorie

Kenniscafé Sport Live! Bewegen & leren: feiten, fabels & fantasie (3e editie) De inschrijving is geopend! Klik hier om je in te schrijven! Hoe kun je bewegen en leren integreren in de lessen op de basisschool? Wat weten we wel en wat niet? Wat gebeurt er inmiddels al binnen het basisonderwijs? Welke dromen leven er, en hoe komen we van droom naar realiteit? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het interactieve Kenniscafé Sport Live! op woensdag 7 februari op de CALO Windesheim in Zwolle. Het kenniscafé bestaat uit de volgende onderdelen: Feiten en fabels over bewegen en leren door Amika Singh (projectleider Smart Moves!) en Vera van den Berg (promovendus Smart Moves!) Interview met vakleerkracht Christa Rietberg (uitgeroepen tot leerkracht van het jaar 2017) over bewegen en leren. Bewegend leren in de praktijk: door Chris Hazelebach (CALO) en Corine Visser (CALO, mede-ontwikkelaar pabotraject ‘specialist gezonde en sportieve school’) Snelkookpan: fantaseren over bewegende leerarrangementen Slotdebat over bewegen en leren in 2025 Extra: workshop rekentafels Jong’Leren’ Voorafgaand aan het kenniscafé geeft Chris Hazelebach van 14.00-15.30 een workshop ‘rekentafels Jong*Leren’. Naast achtergrondinformatie over de ontwikkeling ‘Jong*Leren’ geeft de workshop extra handvaten voor de uitvoering van het programma waarin het automatiseren van …

SMART MOVES!Kenniscafé Bewegen & Leren in Zwolle

‘Zin in Bewegen?!’ van start!

SMART MOVES! Geen categorie

Nieuw project: Zin in Bewegen?! Misschien herken je het wel, leerlingen die moeite hebben om langere tijd stil te zitten in de klas? Ze letten steeds minder goed op, maar door even te bewegen krijg je ze weer bij de les! Uit onderzoek van SMART MOVES! blijkt dat veel leerkrachten ervaren dat een groot deel van de jongeren regelmatig behoefte heeft om even te bewegen. Bewegen in of tussen de lessen door kan een fijne afwisseling zijn en onderzoek wijst uit dat bewegen mogelijk ook een positieve invloed heeft op cognitieve vaardigheden en leerprestaties. Wat willen de leerlingen? Maar hoe denken leerlingen over bewegen in de klas? Hebben zij daadwerkelijk behoefte aan meer bewegen tijdens de schooldag of blijven ze liever doorwerken als ze lekker in de lesstof zitten? Op veel scholen worden tegenwoordig beweegprogramma’s opgezet, sommigen van deze programma’s hebben als doel het verbeteren van de aandacht en concentratie. Er bestaan allerlei vormen van beweegbreaks voor in de klas, of programma’s waarbij bewegen gekoppeld wordt aan de lesstof. Deze beweegprogramma’s worden ontworpen voor de leerling, maar de mening van de leerling is bij het ontwerp van deze programma’s vaak niet meegenomen. Tot nu toe weten we nog niet goed …

SMART MOVES!‘Zin in Bewegen?!’ van start!