Voor scholen
& leerkrachten

Kinderen laten bewegen in de schoolsetting om leerprestaties te verbeteren? Bent u als leerkracht of schooldirectie benieuwd hoe dit zit? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste scholen die mee willen werken aan het onderzoek. Lees hier hoe je als school mee kunt doen aan SMART MOVES! Meer info>

Voor ouders
& leerlingen

Doet jullie school mee aan SMART MOVES! of wil je gewoon meer weten over het onderzoek? Klik hier om er achter te komen wat SMART MOVES! is! Meer info>

Voor
beleidsmakers

Kinderen laten bewegen in de schoolsetting om leerprestaties te verbeteren? Bent u als schooldirectie of beleidsmaker binnen de gemeente benieuwd hoe dit zit? Lees hier meer achtergrondinformatie over SMART MOVES! Meer info>

Voor onderzoekers
& professionals

Lees hier meer over het onderzoeksproject SMART MOVES! en de recente ontwikkelingen binnen het onderzoeksveld. Meer info>


Bewegen om beter te kunnen leren?

Het is algemeen bekend dat bewegen goed is voor je lichamelijke gezondheid. Recent onderzoek suggereert dat bewegen ook gunstige effecten kan hebben op cognitieve prestaties en schoolprestaties van kinderen en adolescenten (Lees & Hopkins, 2013; Singh et al., 2012; Verburgh et al., 2014). Op veel scholen worden gymnastiek- en zwemlessen echter vervangen door cognitieve vakken zoals taal en wiskunde.

Hoe zit dat?

Er is op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat nodig is voor het ontwikkelen van effectieve beweegprogramma’s in de schoolsetting, gericht op het verbeteren van cognitieve prestaties. Zo is het nog niet precies duidelijk welke typen bewegingen het beste helpen om cognitieve prestaties te verbeteren. Ook is het nog onduidelijk hoe lang je zou moeten bewegen of hoe zwaar het bewegen zou moeten zijn. In SMART MOVES! doen we hier onderzoek naar. Samen met leerlingen, leerkrachten en andere praktijkprofessionals gaan we op onderzoek uit om een beweegprogramma te ontwikkelen dat cognitieve prestaties en leerprestaties kan verbeteren en op scholen uitgevoerd kan worden.

Wat weten we tot nu toe?

De afgelopen jaren heeft het SMART MOVES! consortium verschillende onderzoeken uitgevoerd. De voorlopig belangrijkste conclusies:

  • Basisschoolleerkrachten en directies geven aan dat haalbare beweegactiviteiten bestaan uit kant en klare, korte beweegtussendoortjes in de klas. Leerkrachten ervaren dat veel kinderen bewegen ‘nodig’ hebben en geven aan dat het inzetten van beweging positief werkt voor de concentratie in de klas.
  • Kinderen zijn enthousiast over extra bewegen op school. Zij hebben verschillende ideeën over hoe je dit kunt vormgeven in de klas, tijdens de gym en de pauzes.
  • Kinderen hebben een betere aandacht in de klas wanneer zij op een schooldag twee keer bewegen dan wanneer zij één keer bewegen of de hele ochtend stilzitten.
  • Verschillende soorten beweegactiviteiten met lichte intensiteit hebben geen effect heeft op cognitieve functies zoals informatieverwerking of aandacht.
  • Matig tot zwaar intensief bewegen gedurende 10, 20 of 30 minuten heeft geen effect op de mate waarin leerlingen irrelevante informatie kunnen onderdrukken (inhibitie) en hun selectieve aandacht.
  • Uit literatuuronderzoek blijkt dat het bewijs voor lange termijn effecten van bewegen op cognitie en leerprestaties nog niet overtuigend is. Wel werd er een positieve uitschieter gevonden voor wiskunde prestaties wanneer kinderen deelnamen aan lange en intensieve beweegprogramma’s.
  • Kortom, we vinden geen overtuigend bewijs voor effecten van bewegen op cognitie en leerprestaties. Wel kunnen we concluderen dat extra bewegen op school niet ten koste gaat van de cognitieve prestaties en leerprestaties van kinderen. Je kunt dus gerust (extra) beweegmomenten inzetten op school. Bovendien is bewegen gezond en vinden kinderen het over het algemeen een leuke en fijne afwisseling tijdens de schooldag!

Updates over het project kunt u hier vinden.

SMART MOVES!Home